Informasjon i forbindelse med brannen på "Kårstua" ved Straumsnes barnehage og SBU

Til alle foresatte ved Straumsnes barnehage og Straumsnes barne- og ungdomsskole.

I forbindelse med brannen på «Kårstua» ved Straumsnes barnehage og Straumsnes barne- og ungdomsskole vil vi informere om følgende:

Brannvesenet er i gang med etterslukning, og det er ingen personsskade.

Kommunens psykososiale kriseteam er tilgjengelig i Nordmørshallen i ettermiddag frem til kl 17 dersom elever har behov for å prate med noen om det de har sett av brannen og evakuering. I Tillegg vil det være en ansatt fra skolen og barnehagen tilgjengelig.

I morgen vil det være tilgjengelig personer mellom kl 10 – 12 i Nordmørshallen. I samme tidsrom på lørdag vil det være mulig å hente ut elevenes sekker og utstyr.

Frem til lørdag 22.4.23 kl 13 kan følgende personer kontaktes:

Wenche Saugen mobil 90651804

Marit Kleven Holmeide mobil 96226870

Mer informasjon kommer i løpet av helga om skolen og barnehagen blir åpnet på mandag for barn og elever.