Glimrende badevannskvalitet i Tingvoll

Tingvoll brygge

Dette blir muligens en smule teoretisk for folk flest, men vi tar kortversjonen først.  

Det er utmerket vannkvalitet på alle badestrendene i Tingvoll kommune sier Thomas A Bulling kommuneoverlege.

Her er fakta for den som ønsker dokumentasjon:

Oppsummering badevatn i Tingvoll 2023

Vasskvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i frå innhaldet av tarmbakteriar

(termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakteriar som er teikn på avføring fra mennesker eller pattedyr. I dei europeiske normene (2006)  blir den bakteriologiske vasskvaliteten vurdert  og delt i tre tilstandsklasser:

 

Utmerket

God

Dårleg

<250 TKB pr. 100 ml.

250-500 TKB per 100 ml

> 500 TKB per 100 ml

<100 IE pr. 100 ml.

100-200 IE per 100 ml

> 200 IE per 100 ml

(Det er ulike grenseverdiar for ferskvatn og sjøvatn. Her er alt vurdert etter grenseverdiane som er for sjøvatn. Den er også strengare enn for ferskvatn.)

 

Dato

13. juni

 

Bakterier

TKB

IE

TKB

IE

Brevikstranda

5

    <5

 

 

Bruksgrenda

20

<5

 

 

Tingvoll camp.

130

5

 

 

Tingvoll brygge

<5

10

 

 

Tingvollvågen

130

20

 

 

Kvisvik camp.

<5

<5

 

 

Magnillen

5

<5

 

 

Hanemsvatnet

15

<5

 

 

Øydegard kai

5

<5

 

 

Vatshellen

<5

<5

 

 

Bergheimsvatnet

<5

<5

 

 

Leitet, elv v/skytebane

 

 

 

 

Prøvane er teke ut av Miljøretta helsevern og analysert av NEMKO Norlab AS i Surnadal.