Funger bedre i hverdagen - bli med på sterk og stødig!

Inaktivitet er en av de store truslene mot selvhjulpenhet og fungering i hverdagen for mange eldre, og en alvorlig konsekvens er fall og fallskader. Forskning viser at det nytter å forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader hos utvalgte grupper eldre. For hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt er trening med fokus på styrketrening og balanse det tiltaket som har vist seg å ha best effekt.

Sterk og stødig er et kunnskapsbasert fallforebyggende treningsopplegg. Trondheim kommune, NTNU og Pensjonistforbundet står bak utviklingen av tilbudet. Treningstilbudet har fokus på styrke, kondisjon og balanse for eldre.

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå delvis uten hjelpemiddel innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner.

I Tingvoll kommune drives tilbudet drives av fire frivillige, sertifiserte instruktører: Liv Flemseterhaug og Solveig Svanem på Eldresenteret og Britt Marie Hage og Unni Søbstad Larsen på Leite. Dette er et populært tilbud som mange benytter seg av i Tingvoll Kommune.

Kunne du tenke deg å prøve Sterk og stødig? Ta kontakt med koordinator for Sterk og stødig og fysioterapeut Lisbet Rolland Hovsbakken: lisbet.rolland.hovsbakken@tingvoll.kommune.no eller 90756390.

 

Med vennlig hilsen

Lisbet Rolland Hovsbakken

Fysioterapeut i Tingvoll kommune