Kontaktinformasjon

Åse Bjerke
Virksomhetsleder kultur og folkehelse
E-post
Mobil 94 13 89 28
Jens Jarl Turøy
Leder Stab og støtte.
E-post
Mobil 92 44 31 98

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll