Kontaktinformasjon

Åse Bjerke
Virksomhetsleder kultur og folkehelse ( Konstituert leder)
E-post
Mobil 941 38 928
Jens Jarl Turøy
Personalsjef
E-post
Mobil 924 43 198

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll