Drift og vedlikehold

Tingvoll kommune har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, boligfelt og plasser.

  Hva gjør vi?

  Oppgavene vi utfører omfatter:

  • Reparasjon av veg
  • Drenering i forbindelse med vegen
  • Vegetasjonsrydding
  • Brøyting og strøing om vinteren
  • Feiing og rydding
  • Gatelys
  • Trafikkskilt
  • Autovern og rekkverk
  • Tilsyn og vedlikehold av bruer og kaier

  Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi.

  Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten.

  Kommunen kan stenge en veg hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen.

  Riks- og fylkesveger

  Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger.  Vegvesenet kan kontaktes på telefon 22 07 30 00 eller på vegvesen.no.

  Kontaktinformasjon

  Kristin Hanem Tømmervåg
  Avdelingsingenør Vann, avløp og veg
  E-post
  Telefon 71 53 24 39
  Mobil 924 60 598
  Roger Ulvund
  Fagarbeider - Vann, avløp, veg
  E-post
  Telefon 71 53 17 44
  Mobil 913 47 569

  Åpningstider

  Mandag - fredag:
  08.00 - 16.00

  Sommertid:
  08.00 - 15.00

  Telefontid:
  09.00 - 16.00 (15.00)