Brøyting og strøing

 

Meld fra om manglende brøyting/strøing eller skade

Henvendelser om manglende brøyting eller strøing kan i normal arbeidstid rettes til servicekontoret på telefon 71 53 24 00 eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no.

Utenfor normal arbeidstid kan du ringe vakttelefonen på telefon 90 76 68 22.

Ansvar brøyting

Tingvoll kommune har ansvar for brøyting og strøing på kommunale veger, boligfelt og plasser.

I Tingvoll kommune blir brøyting og strøing hovedsakelig utført av lokale entreprenører. Kommunens uteavdeling brøyter ved mange viktige institusjoner i sentrumsområdet.

Statens vegvesen har ansvar for vintervedlikehold av riks- og fylkesvegene. Vegvesenet kan kontaktes på telefon 22 07 30 00 eller på vegvesen.no.

For private veger må eieren eller brukerne selv vurdere behov for vintervedlikehold og finansiere eller stå for dette selv.

Hva kan du forvente av brøyting?

Brøyting skal normalt igangsettes når snødybden overskrider 10 cm.

Ved snøfall starter vi å brøyte de viktigste veiene først. Dette er samleveier med tilhørende gang- og sykkelveier. Deretter blir boligfelt brøytet og vi har som målsetting at disse skal være farbare for godt utrustede biler, det vil si biler med gode vinterdekk.

Huseiere må regne med brøytekanter foran innkjørsel og må selv fjerne snøen uten at den legges ut i vegen igjen.

Hva kan du forvente av strøing?

Strøing med sand og saltblandet sand skal utføres når forholdene er slik at de hindrer vinterutrustede biler å komme opp bakker og så videre.

De mest trafikkerte og sentrale veiene vil bli prioritert. Strekninger man av erfaring vet kan by på problemer å ta seg fram på ved glatt føre vil også bli prioritert.

Det tar omtrent en arbeidsdag å få strødd alle gater og veger i kommunen. Det vil si at noen vil være de siste som det blir strødd for.

Ditt ansvar som huseier og bilist

Det er viktig å parkere biler slik at de ikke hindrer brøyting/strøing av kommunale veger, boligfelt eller plasser. Feilparkerte biler kan ofte være årsaken til at din gate ikke har blitt brøytet eller strødd tilstrekkelig. Dette kan utgjøre et sikkerhetsproblem dersom mangelfull brøyting er til hinder for utrykningskjøretøy.

Snø som blir brøytet eller frest inn på privat eiendom og avkjørsel må fjernes av eier. Det er ikke tillatt å lagre snø fra private tomter på kommunal veggrunn.