Akutte hendelser

Hva er akutte hendelser?
Akutte hendelser kan være vannlekkasje, kloakklekkasje, utvasking av veg, trær eller større stein i vegbanen, oversvømmelse, ras, løse eller manglende kumlokk, akutt forurensing i naturen, elver eller sjøer.

Husk at dersom det gjelder kloakkstopp eller vannlekkasjer i egen bolig eller på egen tomt, er huseier selv ansvarlig for å kontakte rørlegger. Kommunen er kun ansvarlig for akutte hendelser på kommunale ledninger. 

Hvem kontakter jeg?

  • Innenfor normal arbeidstid ring servicekontoret på telefon 71 53 24 00.
  • Utenfor normal arbeidstid ring direkte til teknisk vakttelefon på telefon 90 76 68 22.

Om henvendelsen din ikke gjelder en akutt hendelse, kan du melde fra om feil eller mangel på skjema eller til postmottak@tingvoll.kommune.no.