Meisingset Oppvekstsenter

Oppvekstsenteret ligger ved idrettsanleggene til IL Triumf på Meisingset, med kort avstand til vei og sjø.

Besøksadresse Vågbøvegen 1305, 6628 Meisingset

Samlokalisering av barnehage, skole og grendehus.

MEISINGSET SKOLE

Visjon MOS: Å se og bli sett.


Satsingsområder:

  • Vurdering for læring
  • Elev og foreldresamtalen skole
  • Overgangen barnehage/skole
  • Ungdomsskole i utvikling
  • Miljøsertifisering MOS

 

MEISINGSET BARNEHAGE

«Se og bli sett –lærende lek, i lekende læring».
Barnehagen er samlokalisert med skole og grendehus  kort avstand til skog og sjø.
Vi har to avdelinger med plass til 9 barn under 3 år og 13 barn over 3 år.
Åpningstiden er 7.30 - 16.30 (med mulig utvidelse 6.45 - 17.00).

Sommeråpen barnehage i Tingvoll barnehage er åpen for barn fra alle barnehagene i Tingvoll.

Kontaktinformasjon

Meisingset oppvekstsenter
Barnehagen
E-post
Mobil 97 16 79 32
Kari Grete Røkkum Vevang
Leder Meisingset oppvekstsenter
E-post
Mobil 97 16 79 32

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll