Priser SFO

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.03.2023 sak 4/23

Møtebehandling

Fellesforslag fra kommunestyre

SFO-satser for skoleåret 2023/2024

Skolefritidsordning 2023/24
Utvalg Sats Pr måned
Barn i 1 g 2. klasse til og med 16 timers opphold Kroner per måned. 0,-
Barn i 1. og 2. klasse over 16 timers opphold Kroner per måned. 1400,-
Barn i 3. og 4. klasse til og med 16 timers opphold Kroner pr måned 2015,-
Barn i 3. og 4. klasse over 16 timers opphold Kroner pr måned 2782,-
Timessats for tilleggs og enkelttimer 158,-
Tillegg for hel dag Kroner pr dag 370,-
Henting etter stengetid Kroner pr dag 355

Søskenmoderasjon: 30% for søsken nr. 2, 50% for søsken nr. 3 eller flere.
Søskenmoderasjon gis til søsken med kortest oppholdstid.

Ny søknadsfrist for SFO plass 2023/24 settes til 14.april.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.