Priser SFO

SFO-satser fra 01.01.2024

Skolefritidsordning 2023/24
Utvalg Sats Pr måned
Barn i 1 g 2. klasse til og med 12 timers opphold Kroner per måned. 0,-
Barn i 1. og 2. klasse over 12 timers opphold Kroner per måned. 1400,-
Barn i 3. og 4. klasse til og med 12 timers opphold Kroner pr måned 1650,-
Barn i 3. og 4. klasse over 12 timers opphold Kroner pr måned 2985,-
Timessats for tilleggs og enkelttimer 158,-
Tillegg for hel dag Kroner pr dag 370,-
Henting etter stengetid Kroner pr dag 355

Søskenmoderasjon: 30% for søsken nr. 2, 50% for søsken nr. 3 eller flere.
Søskenmoderasjon gis til søsken med kortest oppholdstid.

Ny søknadsfrist for SFO plass 2023/24 settes til 14.april.