Innskriving/skolestart

Alle barn har etter opplæringsloven rett og plikt til å få grunnskoleopplæring. Det er foreldrenes oppgave å sørge for at barna møter til den pliktige undervisningen. 

 Skjema for innskriving (PDF, 42 kB).

Kontaktinformasjon

Kari Grete Røkkum Vevang
Leder Meisingset oppvekstsenter
E-post
Mobil 97 16 79 32
Astrid Vassgård Eikrem
Rektor Straumsnes barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 90 55 31 12
Margrethe Beverfjord
Rektor Tingvoll barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 99 31 16 98