Innskriving/skolestart

Alle barn har etter opplæringsloven rett og plikt til å få grunnskoleopplæring. Det er foreldrenes oppgave å sørge for at barna møter til den pliktige undervisningen. 

 Skjema for innskriving (PDF, 42 kB).