Faktura, purringer

Økonomiavdelingen sender ut faktura og krever inn betaling for en rekke kommunale tjenester.

Selve tjenesteproduksjonen og utarbeidelse av fakturagrunnlaget foregår ute i de ulike avdelingene/tjenestene.

Har du spørsmål vedrørende grunnlaget for fakturaen, må du ta kontakt med den tjenesten det gjelder.

Forfall kommunale krav

Faktura, purringer
Utvalg Når
Pleie og omsorgstjenester 20. i hver måned
Husleie 20. i hver måned
Barnehage/SFO 20. i hver måned ( betalingsfri i juli)
Annet 20 dagers betalingsfrist

Purringer/innfordring

Hvis du ikke betaler faktura innen forfallsdatoen, vil du få purring med purregebyr.

Betaler du ikke purringen, går kravet videre til Kredinor for innfordring/inkassobehandling.

Går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.