Skjenketider i kommunen

Skjenketider for serveringssteder som har fått skjenkebevilling i Tingvoll kommune

Skjenketid

Skjenketid for serveringssteder som er gitt skjenkebevilling settes fra kl. 06.00 til kl. 23.30 på hverdager og fra kl. 06.00 til kl. 01.30 på fredager og lørdager. Skjenketider for de som er gitt brennevinsbevilling settes fra kl. 13.00 til kl. 23.30 på hverdager og fra kl. 13.00 til kl. 01.30 på fredager og lørdager. Det kan gis utvidet skjenketid i forbindelse med arrangementer etter særskilt søknad.

 

Alkohollovens bestemmelser:

 

for Tingvoll kommune

Artikkelliste