Etablererprøven

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hva er pensum?

Læremateriell for deg som skal ta etablererprøven. VINNs nettbutikk

Hva koster det?

Prøven koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøven?

Tingvoll kommunehus, Midtvågvegen 2.  Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

Ta kontakt med kommunen for å avtale dato og tidspunkt for prøve.

Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.

Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).

Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd ved å sende en e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no