Generasjonsskifte

Et eierskifte eller generasjonsskifte handler om overdragelse av store verdier. Det handler også om kompliserte spørsmål knyttet til eksempelvis jus, skatt, verdisetting, finansiering. Et omfattende lovverk gjør at det er viktig med god oversikt, god planlegging og evt. faglig bistand.

Et eierskifte eller et generasjonsskifte er også en periode hvor noen tar valg for mange år framover, og det er en periode hvor noen ser at arbeidsplassen, hjemmet og slektsgården man har drevet over mange år, skifter eier. For mange, både selger og kjøper, kan en slik periode og prosess være preget av refleksjon og følelser knyttet til det som har vært, og det som kommer.

Veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsovertagelse i landbruket. Statsforvalteren i Nordland