Miljøstasjoner

Informasjon fra ReMidt om miljøstasjoner

Tingvoll kommune har to miljøstasjoner, en i Midtvågvegen og en i Straumsnes. Klikker du på kartene finner du dem.

Åpningstider Tingvollvågen miljøstasjon

  • Mandager  kl 12-19

Torsdager kl 12-15

Lørdager 09.00-14.00 (Oddetallsuker)

Bruktbutikken vil også være åpen samtidig !

Åpningstider Øydegard miljøstasjon

  • Tirsdager 12-19
ReMidt

Kontaktinformasjon for ReMidt finner du på deres hjemmeside

Husholdningsavfall

Husholdningsavfallet i Tingvoll skal sorteres. Det miljømessig viktigste er matavfallet som helst skal komposteres hjemme hos husholdningene. Andre får utlevert egen dunk for henting (brunt lokk).

I tillegg har husholdningene egen dunk for papp, papir og drikkekartonger (blått lokk), samt egen sekk for plastemballasje. Restavfallet leveres i egen dunk (grått lokk).

Det kan inngås avtale om hjemmekompostering av det organiske avfallet. Dette gir redusert gebyr på renovasjon. Det oppfordres til å sortere ut glass og metallemballasje fra husholdningsavfallet. Dette kan leveres i konteinere som står flere plasser rundt om i kommunen.

Vanlig "husholdningsavfall" fra hytter skal kastes i egne kontainere merket hytterenovasjon. Annet avfall, som plast, trevirke, klær, kjemikalierester m.m. kan leveres på miljøstasjonene. Hageavfall kan leveres på Bergem kompostplass.
 

Avfall renovasjon næringsliv:

For næringslivet gjelder egne regler for renovasjon. Ta kontakt med kommunen for informasjon.

Har du spørsmål om ordningen eller fakturaen? Ta kontakt med servicekontoret på telefon 7153 2400