Miljøstasjoner

Tingvoll kommune har to miljøstasjoner, en i Midtvågvegen og en i Straumsnes. Klikker du på kartene finner du dem.

Ombygging  av Tingvollvågen miljøstasjon

Tirsdag 6. februar 2018 starter ombyggingen av Tingvollvågen miljøstasjon. I forbindelse med byggearbeidene vil stasjonen bli stengt for publikum frem til ferdigstillelse rundt påsketider. Fremdriften vil selvsagt være noe væravhengig.

Under ombyggingen av Tingvollvågen miljøstasjon vil Øydegard miljøstasjon ha følgende åpningstider:

  • Tirsdager kl 12-19
  • Torsdager kl 12-15
  • Mer informasjon på våre hjemmesider/facebook etter hvert

Tømmekalender 

 

Husholdningsavfall

Husholdningsavfallet i Tingvoll skal sorteres. Det miljømessig viktigste er matavfallet som helst skal komposteres hjemme hos husholdningene. Andre får utlevert egen dunk for henting (brunt lokk).

I tillegg har husholdningene egen dunk for papp, papir og drikkekartonger (blått lokk), samt egen sekk for plastemballasje. Restavfallet leveres i egen dunk (grått lokk).

Det kan inngås avtale om hjemmekompostering av det organiske avfallet. Dette gir redusert gebyr på renovasjon. Det oppfordres til å sortere ut glass og metallemballasje fra husholdningsavfallet. Dette kan leveres i kontainere som står flere plasser rundt om i kommunen.

Vanlig "husholdningsavfall" fra hytter skal kastes i egne kontainere merket hytterenovasjon. Annet avfall, som plast, trevirke, klær, kjemikalierester m.m. kan leveres på miljøstasjonene. Hageavfall kan leveres på Bergem kompostplass.
 

Avfall renovasjon næringsliv:

For næringslivet gjelder egne regler for renovasjon. Ta kontakt med kommunen for informasjon.Har du spørsmål om ordningen eller fakturaen? Ta kontakt med servicekontoret på telefon 7153 2400

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Telefon 71 53 24 00

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12 - 19
Torsdag 12 - 15

Øydegard 
Tirsdag 12 - 19

 

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll