Pasient og brukerombud

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med helsehjelpen du har fått, eller om du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, og de kan noen ganger bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. 

Ombudet sine tjenester er gratis, og du kan velge å være anonym. Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Møre og Romsdal kan du ta kontakt slik

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal Tlf. 71 57 09 00 / 40 50 16 00 e-post: mr@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post) Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund