Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

 

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Tingvoll kommune.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

 

Abonnementspris pr mnd

Tjenesteomfang på 7 timer eller mer

Timepris

Tjenesteomfang på 6 timer eller mindre

Under 2G (187 268)

kr.    205,- pr. mnd

kr. 205,- pr. mnd

2-3 G (187 269 – 280 902)

kr. 1 700,-pr. mnd

kr. 300,- pr. time

3-4 G (280 903 – 374 536)

kr. 1 900,- pr. mnd

kr. 300,- pr. time

4-5 G (374 537 – 468 170)

kr. 2 500,- pr. mnd

kr. 370,- pr. time

Over 5G (468 171)

kr. 2 600,- pr. mnd

kr. 370,-pr. time

 
       

*Priser fra og med 1. januar 2018
Grunnbeløp i folketrygden

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten som behandler søknaden.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søknadsskjemaet sendes til tildelingsenheten v/Siri Holmeide Vangen, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Søk på hjemmehjelp. (PDF, 222 kB)

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontaktpersoner:

Avdelingsledere hjemmesykepleien Avdelingsledere hjemmesykepleien
Sone Rolle Telefon
Indre Avdelingsleder Bjarne Dyrlie 41 52 82 08
Ytre Avdelingsleder Synnøve Naalsund 41 55 53 41

 

 

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266
Avdelingsleder hjemmesykepleien indre sone
Bjarne Dyrlie
E-post
Mobil 415 28 208
Avdelingsleder hjemmesykepleien ytre sone
Synnøve Naalsund
E-post
Mobil 415 55 341