Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

 

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder.
Du må være bosatt i Tingvoll kommune.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

 

Abonnementspris pr mnd

Tjenesteomfang på 7 timer eller mer

Timepris

Tjenesteomfang på 6 timer eller mindre

Under 2G (191 600)

kr.    210,- pr. mnd

kr. 210,- pr. mnd

2-3 G (199 717 – 299 574)

kr. 1 853,-pr. mnd

kr. 319,- pr. time

3-4 G (299 576 – 399 432)

kr. 1 865,- pr. mnd

kr. 319,- pr. time

4-5 G (399 433 – 499 290)

kr. 2 647,- pr. mnd

kr. 388,- pr. time

Over 5G (499 291)

kr. 2 657,- pr. mnd

kr. 391,-pr. time

 
       

*Priser fra og med 1. januar 2020
Grunnbeløp i folketrygden

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten som behandler søknaden.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søknadsskjemaet sendes til tildelingsenheten v/Siri Holmeide Vangen, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

 

Gå til søknadssiden

 

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontaktpersoner:

Avdelingsledere hjemmesykepleien
Sone Rolle Telefon
Indre Avdelingsleder Bjarne Dyrlie 941 68 574
Ytre Avdelingsleder Synnøve Naalsund 468 58 492

 

 

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Mobil 481 04 266
Avdelingsleder hjemmesykepleien indre sone
Bjarne Dyrlie
E-post
Mobil 941 68 574
Avdelingsleder hjemmesykepleien ytre sone
Synnøve Naalsund
E-post
Mobil 468 58 492