Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

 

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder.
Du må være bosatt i Tingvoll kommune.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Praktisk bistand / Hjemmetjenester 2023
Inntekt Tjenesteomfang på 7 t eller mer Tjenesteomfang på 6 t eller mindre
Under 2 G 220 pr. time 220 pr. time
2 - 3 G 2 121 pr. mnd 350 pr. time
3 - 4 G 2 045 pr. mnd 351 pr. time
4 - 5 G 3 090 pr. mnd 425 pr. time
Over 5 G 3 103 pr. mnd 430pr. tim0

*Priser fra og med 1. januar 2023
Grunnbeløp folketrygden.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten som behandler søknaden.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søknadsskjemaet sendes til tildelingsenheten v/Lisbet Sætervik, Stjernhusvegen 21, 6630 Tingvoll.

 

Gå til søknadssiden