Oppsigelse / endring av barnehageplass

Du må sende oppsigelse per brev, eller epost til kommunen. Nytt elektronisk skjema kommer snart.

Epost

  • Ønsker du å si opp barnehageplassen, gjøres det elektronisk.
  • Oppsigelsesfrist for tildelt barnehageplass er 1 måned. Det skal betales for inneværende og påfølgende måned.
  • Etter 1. mars vil bare grunner som sykdom, flytting og lignende godtas for fritak av betaling resten av barnehageåret.
  • Barn som skal begynne på skolen, trenger ikke å si opp plassen sin.
  • Kostpenger betales ut oppsigelsestiden.
  • Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. 

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll