Oppsigelse / endring av barnehageplass

Oppsigelse og endring av barnehageplass gjøres elektronisk.

Lenke for oppsigelse / endring av barnehageplass : Oppsigelse / endring av barnehageplass

  • Oppsigelsesfrist for tildelt barnehageplass er 1 måned. Det skal betales for inneværende og påfølgende måned.
  • Etter 1. mars vil bare grunner som sykdom, flytting og lignende godtas for fritak av betaling resten av barnehageåret.
  • Barn som skal begynne på skolen, trenger ikke å si opp plassen sin.
  • Kostpenger betales ut oppsigelsestiden.
  • Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.