Kommunevalg

Her er litt bakgrunns informasjon vedrørende valget 2019


Velgere som har behov, kan be kommunen om å få stemme hjemmefra.


Valgtinget er mandag 09. september og man kan stemme også i Straumsnes og Tingvoll søndag 08.09.

Forhåndsstemmegivning perioden er fra 12. august - 06. september i Tingvoll


Den som skal stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 må stå oppført i manntallet. Tingvoll kommune legger ut manntallet til offentlig ettersyn fra 12. juli til og med valgdagen 9. september.


Tingvoll valgstyre har i møte 28.05.2019 godkjent valglistene


Tingvoll kommune plikter å legge ut alle innkomme listeforslag til offentlig ettersyn.

Kommunevalg er et lokalvalg og det skal skjer hvert fjerde år.

Valgdagene for Tingvoll blir: søndag 08.09.19 og mandag 09.09.19.


Alle saker