Kommunevalg

Kommunevalg er et lokalvalg og det skal skjer hvert fjerde år.

Ved kommunevalget skal det velges representanter til kommunestyre og til fylkesting.

Neste kommunevalg er 2019.

Mer om valg kan leses her.