Reglement og retningslinjer

Delegering til folkevalgte organ og rådmannen og møtereglement for styrer råd og utvalg.

Reglement folkevalgte
Dokument Dato
Delegasjonsreglement 20.06.2020
Godtgjørelse til folkevalgte 01.10.2015

Kontaktinformasjon

Siw Elin Hafskjær
Politisk sekretær i Tingvoll
E-post
Mobil 96 22 73 63