Reglement og retningslinjer

Delegering til folkevalgte organ og rådmannen og møtereglement for styrer råd og utvalg.

Reglement folkevalgte
Dokument Dato
Delegasjonsreglement 20.06.2020
Godtgjørelse til folkevalgte (PDF, 450 kB) 01.10.2015