Personalskjema

Kommunens personaldokumenter på nett

 

Våre interne personaldokumenter er tilgjengelige på nettet for både ansatte, potensielle arbeidssøkere og andre interesserte. 

Til sammen 27 dokumenter ligger i dag på åpent nett. Nye og oppdaterte dokumenter vil bli lagt ut fortløpende. Uaktuelle dokmenter vil bli trukket tilbake. Er det noe du savner i oversikten eller som du mener bør endres? Kontakt oss: Personalsjef Jens Jarl Turøy, telefon 71 53 24 31

Personalskjema

Kontaktinformasjon

Jens Jarl Turøy
Personalsjef
E-post
Mobil 924 43 198
Åse Bjerke
Personalrådgiver
E-post
Mobil 941 38 928