Økokommunen

Økokommuneerklæring 

 

Kommunestyret vedtok i 1990 økokommuneerklæringa. Dette var ein del av ein skandinavisk innsats for å styrka bærekraft i våre lokalsamfunn og i verdssamfunnet. FN hadde fått framlagt Brundtlandrapporten « Our common future» og det var internasjonal merksemd og aksjonar kring felles innsats for ei bærekraftig framtid.

Kvart kommunestyre i Tingvoll etter 1990 har vedtatt økokommuneerklæringa som kommunens plattform for innsats for ei bærekraftig samfunnsutvikling med vekt på miljø , folkestyre og mobilisering av lokale ressursar. Økokommunen er sentral i Tingvoll kommune sin identitet . « Tingvoll – økokommunen på Nordmøre» og « Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø»

Økokommuneerklæringa vedtatt sist av Tingvoll kommunestyre 29.10.15:

  • Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.
  • I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
  • Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en bærekraftig utvikling.
  • Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.
  • Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.
  • Løse lokale miljøvernutfordringer.
  • Sterk vekt på lokal styring og engasjement.
  • De fire grunnprinsipper for økologisk landbruk skal legges til grunn for sin videre utviklingsammen med Økokommuneerklæringa: Helse, økologi, rettferdighet og varsomhet

 

Her finner du hele hoveddokumentet om økokommunen: