Økokommunen - miljø - bærekraft

Tingvoll kommune tok alt i 1990 et tydelig standpunkt som økokommune, og startet en rekke aktiviteter for å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom 1990-tallet utviklet økokommunen seg til å bli bærende for kommunens utviklingsarbeid, med slagordet «bedre løsninger for mennesker og miljø». 

Økokommuneerklæringa fra 1990 er fortsatt retningsgivende for kommunens tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutviklingsarbeid.

Økokommuneerklæringen 2019

  1. Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.

 

  1. I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.

 

  1. Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en bærekraftig utvikling.

 

  1. Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.

 

  1. Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.

 

  1. Løse lokale miljøvernutfordringer.

 

  1. Sterk vekt på lokal styring og engasjement.

Økokommuneerklæringen har vært styrende for Tingvoll kommunes virksomheter over 30 år, og har vært framlagt og vedtatt for alle kommunestyrer siden 1990, sist vedtatt 24. oktober 2019.

Økokommuneerklæringen (PDF, 266 kB)