Kommunestyrevalg i Tingvoll 2023 - Innlevering av listeforslag

Frist for innlevering var 31.03.23 kl 12:00

Det har kommet inn 6 listeforslag til kommunestyrevalget i Tingvoll.

Listene kan leses her.