TORSTEIN

I disse årsmøte-tider ønsker jeg at lag, foreninger og organisasjoner som har endringer i kontaktperson/styreleder om å sende meg oppdatert kontaktinformasjon til disse. Først når jeg har riktig epost-adresser kan jeg sende ut relevant informasjon eller tips/spørsmål.

Sendes til:

DSC_0080

«Rådmannen takkar alle leiarar og medarbeidarar for å ha ytt gode tenester til innbyggjarar og brukarar, og samstundes skapt eit solid økonomisk overskot.»

Velkommen til innskriving skole 2018 / 2019

Straumsnes barne- og ungdomsskole 07. mars 09.00
Meisingset oppvekstsenter                  14. mars 09.00
Tingvoll barne- og ungdomsskole       04. april    09.00

Alle som skal skrives inn får tilsendt eget brev med informasjon.

Vinterferien 19.-25. februar 2018

Hovedbiblioteket:

Mandag   10:00 -14:00
Tirsdag    10:00 -14:00
Onsdag   10:00 -14:00
Torsdag   10:00 -18:00
Fredag    10:00 -14:00

Filialene på Straumsnes og Meisingset vil holde stengt.

 

Tingvoll formannskap vedtok på siste møte den 30.01.18 avtalen med Nordmøre Kemnerkontor om å at de overtar Skatteoppkreverfunksjonen fra 01.02.18.

Kontaktinformasjon til Nordmøre Kemnerkontor finner dere her: http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skatt-og-avgift/

Telefon sentralbord: 71 57 40 00

Kemner: Nils Birger Sagvik

Meisingset blir uten vann i kveld 01.02.2018 mellom kl. 21.00 og 02.00 på grunn av arbeid på vannledningsnettet ved Bølset. Misfarget vann må påregnes når vannet kommer tilbake. Det anbefales å la vannet renne til det er klart igjen.

Tirsdag 6. februar 2018 starter ombyggingen av Tingvollvågen miljøstasjon. I forbindelse med byggearbeidene vil stasjonen bli stengt for publikum frem til ferdigstillelse rundt påsketider. Fremdriften vil selvsagt være noe væravhengig.

Under ombyggingen av Tingvollvågen miljøstasjon vil Øydegard miljøstasjon ha følgende åpningstider:

  • Tirsdager kl 12-19
  • Torsdager kl 12-15
  • Mer informasjon på våre hjemmesider/facebook etter hvert.

Øydegard miljøstasjon åpner igjen etter ombygging tirsdag 16. januar kl 12 – 19. Stasjonen vil deretter holde åpent hver tirsdag fremover som normalt.

Tingvollvågen miljøstasjon holder åpent mandager kl  12 - 19 og torsdager kl 12 – 15.

Husk miljøstasjonkort! Velkommen