Vi åpner 09.30 i dag grunnet internt møte.

I Tingvoll blir det forholdsvis lite utfordringer i forhold til øvelsen Trident Juncture. Uansett vil vi merke en del til militær trafikk på Strekningen Aspøya - Kanestraum. Tingvoll kommune vil oppdatere jevnlig på Facebook og kommunens hjemmeside. Ellers er det lurt å lese informasjonen nedenfor med nyttige lenker.

Nyhetsarkiv

SKRIV UT

I september, oktober og november vil det være militær trafikk på veiene på Østlandet og i Midt-Norge som følge av NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Her finner du daglig informasjon om militære kolonner. 

Disse veiene blir berørt av NATO-øvelsen.  

Fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal blir berørt av øvelsen. De militære transportene vil pågå fram til feltøvelsen 25. oktober – 7. november. Etter øvelsen skal det samme materiellet tilbake på de samme veiene.  

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn i møte med militær trafikk. Søk informasjon før du skal ut i trafikken og lytt til radio underveis.

Trafikkinformasjon

Her finner du ordinære trafikkmeldinger fra Statens vegvesen:

Merk at normalt avviklet militær kolonnekjøring ikke medfører ordinære trafikkmeldinger fra Statens vegvesen.

Statens vegvesens vegtrafikksentraler rapporterer fortløpende på Twitter om hendelser og situasjoner på veinettet. Under øvelsen vil de også informere om kolonneavvikling.

Her finner du vegtrafikksentralene på Twitter:

Publikum kan også ringe vegtrafikksentralene på telefon 175.

Militær kolonne

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.

Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil.

Trafikkreglene sier at trafikanter ikke må hindre eller forstyrre militære kjøretøykolonner. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet.

Vær oppmerksom og vis hensyn når du møter en militær kolonne. Beregn litt ekstra tid, trafikken kan gå saktere enn normalt. Søk informasjon før du skal ut i trafikken og lytt til radio underveis.

Trafikksikkerhet ved militær øvelse

Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

NATO-styrkene som kommer til landet er forberedt på norske forhold. I tillegg får de mer informasjon om forholdene når de kommer til landet.

Statens vegvesen ber alle trafikanter om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner og militære kjøretøy.

I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Statens vegvesen ber alle trafikanter være ekstra oppmerksom i disse områdene. Følg de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Mer informasjon

Se Forsvarets nettsider med praktisk informasjon til befolkningen.