Tingvoll kommune har inngått avtale om leveranse av vaskeritjenester

Assisterende kommunedirektør Bjørn Sletbakk tar leder for Trollheim inkludering i hånden ved avtaleinngåelse - Klikk for stort bildeAssisterende kommunedirektør Bjørn Sletbakk tar leder for Trollheim inkludering i hånden ved avtaleinngåelse Tina Fløystad

Kommunen har nå inngått en avtale med Trollheim Arbeid & Inkludering AS om vask av ulikt type tøy til institusjonstjenestene og hjemmebaserte tjenester. Kontrakten med Trollheim er en såkalt «Reservert kontrakt for virksomheter som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede og / eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet». Avtalen løper fra 1. april i år i tre år, med en mulighet til forlengelse i ett pluss ett år.

Avtalen avløser kommunens egen drift av vaskeri som til nå har vært lokalisert på sjukeheimen. Her er det lagt ned en stor innsats i flere år. Kommunedirektøren takker de som har bidratt!

En av årsakene til at vi nå kjøper inn disse tjenestene, er at vår maskinpark begynner å bli «sliten». Dersom vi skulle fortsette, måtte vi gjøre en betydelig investering.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Trollheim.