Planer og retningslinjer

Det skal etableres planer innen veg, sikkerhet og trafikk for Tingvoll kommune.

Trafikksikkerhetsplan

Tingvoll kommune skal revidere gammel trafikksikkerhetsplan fra 2007-2011. Plana har status som kommunedelplan og vil bli prioritert. 

Trafikksikkerhetsplana ble vedtatt første gang i 2000 og intensjonen er at den skal rulleres hvert 4. år. 

Arbeidet med revisjon av trafiksikkerhetsplana har oppstart høsten 2017 ved nedsetting av ei arbeidsgruppe. 

Viktige mål i arbeid med trafikksikkerhetsplana er:

Oppnevning av arbeidsgruppe

Forslag til plan

Åpen innspillsfase

Offentlig høring

Behandling av plan i kommunestyret

Innarbeiding av plan i økonomiplan

Vegplan

Det skal lages ei vegplan for Tingvoll kommune for første gang og arbeidet starter i løpet av høsten 2017. Målet med plana er at Tingvoll kommune skal ha et godt kunnskapsnivå for prioritering og opprustning av kommunale veger. 

Viktige mål i arbeid med vegplana er:

Oppnevning av arbeidsgruppe

Faglig statusrapport om standard og bæreevne på kommunale veger

Forslag til plan

Offentlig høring

Behandling av plan i kommunestyret

Innarbeiding av plan i økonomiplan

Kontaktinformasjon

Kristin Hanem Tømmervåg
Avdelingsingenør Vann, avløp og veg
E-post
Mobil 911 36 329

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll