Slamtømming

Alle private avløpsrenseanlegg har en eller annen form for slamavskiller eller tett tank, som må tømmes med jevne mellomrom.

Når skal tanken tømmes?

Avløpsanlegg for boliger skal tømmes annet hvert år, mens hytter og fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år

 

Sjekk selv når tanken var tømt

Nå kan du som eier slamavskiller/septiktank selv kontrollere når tanken din sist var tømt eller når neste tømming er planlagt utført. Slik gjør du:

Gå inn på septik24.no og legg inn ditt gårds- og bruksnummer under feltet «Min tank». Her får du informasjon om anlegget ditt, når tanken sist ble tømt av Norva24, og neste planlagte tømming. Ekstra tømminger er utført av kommunen og opplysninger om disse derfor vil ikke komme opp på hjemmesiden til septik24.

 

Slamtømming / innsamling

Norva24 utfører tømming av slamavskillere/septiktanker i Tingvoll kommune og de varsler deg 1-2 uker før tømmingen starter opp. 

Du må sørge for at lokket ikke er låst, at det er gravd frem dersom det er behov for det, og at lastebilen kan komme fram til tanken for å få tømt. Dersom Norva24 må gjøre denne jobben for deg, påløper ekstra kostnader etter medgått tid.

Kommunen (og dermed også Norva24) har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 

 

Ofte stilte spørsmål

Før du bestiller ekstratømming av tanken din anbefaler vi at du leser ofte stilte spørsmål for informasjon om tanken din og svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med tømming av tank. 

Dersom du er usikker om du trenger ekstratømming eller har spørsmål knyttet til dette, kontakt Tingvoll kommune på e-post postmottak@tingvoll.kommune.no.

 

Hva koster det?

Tømmegebyrer kreves inn som en fast årlig avgift, det vil si at kostnaden for en tømming er fordelt på 2 år for helårsboliger og på 4 år for fritidsboliger. Ekstratømming faktureres særskilt.

Du finner informasjon om priser for slamtømming og ekstra slamtømming under slam i Hva koster det?

 

Bestille ekstra slamtømming

Ekstra tømming (tømming i tillegg til de faste 2 eller 4-årige) må bestilles ved å fylle ut skjema for bestilling av ekstra tømming. Det kan være lurt å ha lest ofte stilte spørsmål på septik24.no før du bestiller  ekstra slamtømming.

NB! Vi jobber for at tanken skal bli tømt så fort som mulig, men vi gjør oppmerksom på at det kan i enkelte tilfeller ta inntil 5 arbeidsdager før vi får anledning til å tømme tanken, så ikke vent til siste liten med å bestille.

Kontaktinformasjon

Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Telefon 71 53 24 34
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)