Bestill ekstra slamtømming

Priser for ekstra slamtømming finner du under Hva koster det?

Bestilling av ekstra slamtømming

Legg inn adresse til fakturamottaker. Dersom du bestiller på vegne av andre, må du oppgi vedkommendes navn under "Andre opplysninger".
Vi må kunne komme i kontakt med deg ved behov.
Vi trenger god og detaljert informasjon om hvor tanken er plassert og om den ligger i nærheten av kjørbar veg.
Andre opplysninger som du mener vi har behov for.
Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinformasjon

Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Telefon 71 53 24 34
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)