Hvem gjør hva?

Tingvoll kommune har mange og varierte oppgaver knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger og plasser, vann, avløp, renovasjon og forurensing. Det er ikke alltid lett å vite hvem du skal henvende deg til med det du lurer på. Derfor kommer det en kort presentasjon av hvem som gjør hva nedenfor.

Kristin Hanem Tømmervåg - Avdelingsingeniør vann, avløp og veg

med faglig ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale ledningsnettet for vann og avløp, og for de kommunale vegene og plassene. Oppgaver knyttet til drift av de kommunale anleggene som er knyttet til abonnenter, slik som vannledninger og kloakkledninger.

 

Erlend Lund Tveekrem - Avdelingsingeniør

med faglig ansvar for renovasjon, forsøpling, forurensing og vannmiljø. Oppfølging av private avløpsanlegg og utslipp, slik som septiktanker og slamavskillere.

 

Uteavdelinga

Roger Ulvund

Egil Betten

Roger Andre Vangen

Erling Ormsettrø

Fagarbeidere som kan utføre det meste av oppgaver knyttet til drift og vedlikehold veger, vann- og avløpledninger, og står for den daglige driften av de kommunale tekniske anleggene. Oppgaver kan blant annet være reparasjon av veger, holde stikkrenner åpne, vedlikehold av gatelys, vannlekkasjer, kloakklekkasjer, samarbeid med innbyggere, tilsyn av vannverket, renseanlegg for avløp og pumpestasjoner.

Kontaktinformasjon

Kristin Hanem Tømmervåg
Avdelingsingenør Vann, avløp og veg
E-post
Mobil 911 36 329
Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Mobil 997 42 153
Roger Ulvund
Fagarbeider - Vann, avløp, veg
E-post
Mobil 913 47 569

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)