Tettstedsprosjektet

Tingvoll kommune er med i Møre og Romsdal fylkeskommunes tettstedsprogram – det betyr at vi sammen er i gang med en ny, stor utviklingsperiode i Tingvollvågen.

"Dette blir spennende og lærerikt, og jeg tror det blir veldig bra for Tingvoll"

 - ordfører og leder i styringsgruppa for prosjektet, Milly Bente Nørsett.

Tingvoll kommune søkte om å få være med i tettstedsprogrammet fordi vi står overfor en del store endringer i årene framover. Målet er at Tingvollvågen blir et enda bedre og mer levende kommunesenter hvor folk trives og ønsker å være.  Noe av det som skjer, er for eksempel at vi får ny videregående skole hvor biblioteket og kulturskolen skal inn. Det er bestemt at skolen skal ligge der den gjør nå, så hvordan knytter vi dette området tettere til sentrum? En annen ting som skjer er at flere kommunale boliger er planlagt og det skal bygges nytt legesenter nede ved Gunnars plass.

Hvordan endrer dette kommunesenteret og hvordan skal vi bevege oss lettest mulig mellom tilbud og tjenester?

Hvor skal de nye boligene bygges og hvordan skal det se ut? 

Den nye veien mellom Tingvollvågen og Meisingset er ferdig neste vår, med den forventer vi økt trafikk gjennom bygda. Det må vi være rustet for og dra nytte av. Hvordan skal vi få de som kjører gjennom Vågen til å stoppe hos oss? Hvordan skal økoprofilen vår gjøres mer synlig i sentrum – hvordan skal utviklingen være basert både på bærekraft og universell utforming?

Alle disse endringene vil vi å se i sammenheng i denne utviklingsprosessen. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommunes Tettstedsprogram vil vi legge til rette for «bedre løsningene for mennesker og miljø», som jo er slagordet for økokommunen Tingvoll -og mer aktuelt enn noen gang.

Tettstedutviklingshistorikk i Tingvoll

På slutten av nittallet og starten av 2000-tallet var Tingvoll med i et annet tettstedsprosjektet.  Da ble det laget en stedsanalyse og en sentrumsplan for Tingvollvågen.

Et hovedperspektiv her var å vende Tingvollvågen mer mot sjøen, og mindre mot riksvei 70.  I etterkant har Tingvoll hatt flere prosjekter både i hele kommunen og kommunesenteret, hvor dette har vært deler av målet. Nå i tettstedsutvikling i Tingvollvågen 2017-21, fortsetter vi med det som et viktig mål. Andre mål er å gjøre kommunens økoprofil mer synlig i kommunesenteret, og å binde sammen på en tydeligere måte, slik vedtaket i kommunestyret fra mars 2017 sier.  

Hovedgrunnen til at vi hele tiden må jobbe med denne typen utvikling, er fordi Tingvoll skal ha et attraktivt kommunesenter. Det skal være en god plass å bo for alle, ungdom skal ønske å komme tilbake når de skal etablere seg, potensielle nye innbyggere skal velge Tingvoll og besøkende skal like Tingvoll så godt at de kommer flere ganger. Derfor må vi hele tiden jobbe med å ha et bærekraftig og moderne kommunesenter.   

I 2005 deltok kommunen altså et tettstedsprosjekt i regi av Miljøverndepartementet; Miljøvennlige og attraktive tettsteder

Tiltak som ble gjennomført, og som preger tettstedet i dag er:

  • Miljøgate i RV 70
  • Hotell m/ samfunnssal og kino.
  • Torgplasser – Gunnars Plass, Drøppingtorget og flere andre små sitteplasser i sentrum
  • Nye sosiale møteplasser i gamle bygg, som Mosjonsloven og Drøpping kafé
  • Strandpromenade – delvis ferdig.
  • Badestrand i sentrum
  • Ny kommunal boligbygging
  • Miljøgate med lyssetting
  • Lysplan for Tingvollvågen

Kommunen har senere  deltatt i flere andre nasjonale utviklingsprosjekt som har hatt positivt effekt på Tingvollsamfunnet.

Stifinnerprosjekt (PDF, 496 kB) 2004 -2007 – blant annet med modernisering av kommunale tjenester og sommerjobbgaranti for ungdom.

Småsamfunnssatsing (PDF, 2 MB) 2008 -2012 med blant annet Økoparken og renovering av middelalderkirken.

Økoløftet (PDF, 2 MB)2008-2010 med bla. økologisk mat i institusjonskjøkken

Bolystprosjekt  Innomind-Outatown (PDF, 2 MB) 2013-2016 med blant annet Bittelitteraturhuset, internasjonal ungdomsutveksling og entreprenørskap i Introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.

 

Utvikling i Tingvoll er viktig for regionen og fylke

Utvikling av attraktive og bærekraftige tettsteder er viktig for den generelle samfunnsutviklinga og helt avgjørende for regionens og lokalsamfunnenes mulighet til å være gode alternativer til de større byene. For Møre og Romsdal generelt og Nordmøre spesielt er gode kommuner, tettsteder og bygder også i utkantene vesentlige både for verdiskapinga og omdømme i regionen.

Vi i Tingvoll kommune opplever at vår økokommuneprofil ofte blir trukket fram som en positiv verdi av våre samarbeidspartnere både i offentlig og privat sektor. Det sier oss at om vi dyrker økoprofilen vår ytterligere, sammen med andre verdifulle fortrinn vi har, kan det være til nytte både for oss sjøl, regionen og hele Møre og Romsdal. De siste årene har vi for eksempel blitt verdenskjent gjennom Tingvollosts Kraftkar – verdens beste ost. Dette er verdier hele regionen og ikke minst regionssenteret Kristiansund, kan dra nytte av.

Samarbeid

Tettstedsutvikling i Tingvollvågen 2018-21 er et samarbeid mellom Tingvoll kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune – og selvsagt næringsliv, grunneiere, frivillighet og innbyggere. Vi samarbeider også med BYLIVsenteret i Oslo. Etter hvert trenger vi flere samarbeidspartnere, særlig i det lokale næringslivet. Det gleder vi oss til!

Kontaktinformasjon

Synnøve Nes
Arbeiderpartiet
E-post
Mobil 905 24 857

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll