Foto Andreas Fadum Haugstad BYILVsenteret Sykkelbefaring

Parallelloppdraget i Tingvollvågen er i gang

Folkemøtet i forbindelse med tettstedsutvikling i Tingvollvågen trakk fulle hus – mange ville være med og engasjementet var stort.

I tettstedsprosjektet i Tingvollvågen går Tingvoll kommune grundig fram. Utgangspunktet for hele utviklingsperioden var at flere store endringer skjer samtidig. Vi vet at det om kort tid skal bygges ny videregående skole i Tingvoll, den nye veien mellom Tingvollvågen og Meisingset er snart ferdig, vi vet at vi står overfor en del kommunal boligbygging, legesenteret blir nytt og flytter ned ved siden av Gunnars plass. Der skal også kaifronten som forsvant under stormen Dagmar i 2011 gjenoppbygges. Når dette og mer til skjer omtrent samtidig, trenger vi hjelp for å klare å utvikle kommunesenteret vårt til det beste for alle, sånn at vi får helhetlige og gjennomtenkte løsninger både på kort og lang sikt.

To tverrfaglige grupper jobber parallelt

En måte å gjøre det på, er å invitere til det som heter parallelloppdrag. Det betyr at to arkitektgrupper jobber parallelt og lager hver sine forslag til hvordan vi kan binde Tingvollvågen bedre sammen, utnytte alt det fine vi har på bedre måter og hjelpe oss til å bli mer attraktive -både for dagens innbyggere i hele kommunene, mulige nye innbyggere og besøkende. For å gjennomføre parallelloppdraget får vi god faglig hjelp fra det som heter BYLIVsenteret, som veileder i stedsutviklingsprosesser.

Mange gode søknader

I mai 2018 lyste vi ut oppdraget og i september satt vi med 17 fantastisk gode søknader fra arkitektgrupper som ville være med og utvikle Tingvollvågen. Etter en møysommelig prosses klarte vi å velge ut to som fikk oppdraget: En gruppe sammensatt av fagfolk fra Norconsult og arkitektbyrået Rodeo, og en gruppe fra Pir II arkitekter.  Nivået blant alle disse gruppene som ville være med, er svært høyt, her snakker vi om noen av de beste folka i Norge innen stedsutvikling og bærekraftige løsninger for attraktive tettsteder.  

Sykkelbefaring og folkemøte

En tirsdag i slutten av september 2018 gikk startskuddet for denne spennende prosessen.  I samlet flokk på ca femten personer syklet hele gjengen gjennom hele Tingvollvågen for å danne seg et inntrykk av hva som finnes og hvordan det kan endres for å oppnå bedre funksjoner og attraktive løsninger.

På kveldstid presenterte de to arkitektgruppene seg på folkemøtet på Tingvoll Fjordhotell.  De mange frammøtte fikk også være med på å selv komme med forsalg til endringer de ønsker at arkitektene tar med inn i sine forslag til endring.

Etter at de to arkitektgruppene fra Norconsult/Rodeo og Pir 2 hadde presentert seg, var det flere som var både overrasket og imponert.  

Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune

En slik utviklingsprosess er ikke mulig uten både faglig og finansiell hjelp fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Hele perioden med parallelloppdraget er delfinansiert gjennom den fylkeskommunale ordningen «Tettstadsprogrammet» og de bidrar også med uvurderlig faglig kompetanse inn i prosjektet.  Ingvild Gjerdset, arkitekt og rådgiver, fortalte om tettstadsprogrammet under folkemøtet. Andreas Fadum Haugstad fra BYLIVsentetet fortalte om betydningen av god planlegging i slike utviklingsperioder.

Midtveis i februar

Gruppene besøkt Tingvoll, og de har snakket med mange og tatt masse bilder. Nå jobber de en stund med de første utkastene sine. Kanskje tar de kontakt med enkeltgrupper, næringsdrivende eller frivillige lag og organisasjoner. I februar er de tilbake for å ha flere møter med både enkeltpersoner og grupper, og for å presentere skissene sine. Da inviterer Tingvoll kommune til nytt folkemøte hvor alle får presentert skissene deres og vi kan være med og justere kursen.  I den forbindelse jobber vi også med å få til et heldags seminar om hvor økokommunen går i denne utviklingsprosessen. Et viktig moment i arkitektenes oppdrag er å hjelpe oss til å revitalisere og synliggjøre økoprofilen vår.

Veien videre

I mars presenterer arkitektene sine endelige forslag og en gruppe fra kommuneadministrasjonen og næringslivet i Tingvoll lager en rapport på bakgrunn av begge forslag. Deretter starter den politiske prosessen om hvert enkelt tiltak.

Hele utviklingsprosjektet varer ut 2021, la oss jobbe sammen for å få til vi mye bra innen den tid!