Ti anbefalinger til kommunen

Tingvoll kommune har fått ti konkrete anbefalinger til et bedre kommunesenter. Nå er jobben å følge anbefalingene, ett for ett.

Den første fasen i Tettstedprosjektet har handlet om planlegging. Først har vi forsøkt å finne ut av HVA vi trenger og HVORDAN vi kan fikse det. Vi har spurt deg - og naboen din. Du har møtt oss på utekontoret på flere butikker, på møter i frivillige lag og organisasjoner, på folkemøter og befaringer. Vi har hatt hjelp av ungdomsskoleelever i flere år på Innovasjonscamp og hatt egne møter med næringslivet, frivilligheten og grunneiere. Målet har vært å forsøke å finne ut hva vi som bor her ønsker oss og hva vi tror kan være med på å løfte kommunesenteret vårt til å være noe vi alle er stolte av.

 

Foto Andreas Fadum Haugstad, BYLIVsenteret

Attraksjonsutvikling for en hel region

- Og så er det viktig å si at utvikling av attraktive og bærekraftige tettsteder er viktig for den generelle samfunnsutviklinga og helt avgjørende for regionens og lokalsamfunnenes mulighet til å være gode alternativer til de større byene. For Møre og Romsdal generelt og Nordmøre spesielt er gode kommuner, tettsteder og bygder også i utkantene vesentlige både for verdiskapinga og omdømme i regionen.

Vi i Tingvoll kommune opplever at vår økokommuneprofil ofte blir trukket fram som en positiv verdi av våre samarbeidspartnere både i offentlig og privat sektor. Det sier oss at om vi dyrker økoprofilen vår ytterligere, sammen med andre verdifulle fortrinn vi har, kan det være til nytte både for oss sjøl, regionen og hele Møre og Romsdal.

Proff hjelp

Vi har også fått hjelp av to arkitektgrupper til å hjelpe oss med proffe forslag, i det som heter parallelloppdrag. De to gruppene har analysert og tegnet, brukt all sin kunnskap og erfaring for å lage spenstige mulighetsstudier - eller framtidsbilder om du vil -  for oss. Her er de to forslagene fra Pir II (PDF, 8 MB) og Norconsult og Rodeo Arkitekter (PDF, 5 MB).

Vi har drømt og løftet blikket. Sett store linjer og inn i framtida. For det hele dreier seg om:

Hvordan skal vi være et attraktivt sted?

Hva skal til for at de unge kommet tilbake hit etter at de har vært ute og lufta seg litt? Når unge familier leter etter et godt sted å bo i bygdenorge - hvordan skal vi få dem til å velge oss? Og den siste målgruppa: Hvordan være et sted som folk vil besøke – helst igjen og igjen?

Formulert ti konkrete råd

Alt som har kommet fram i denne innledende fasen, har en evalueringsgruppe knadd og formet til ti konkrete anbefalinger til Tingvoll kommune. De står i evalueringsrapporten (PDF, 4 MB) som kommunestyret fikk presentert i oktober 2019. 

 

Ill: Norconsult og Rodeo Arkitekter    

Etter den tid, dreier arbeidet i prosjektet å gjøre det som står der. Tiltak for tiltak.

Følg med på vår Facebookside, så ser du hva vi holder på med! 

Hvis du vil ha rapporten på papir, kan du hente deg en på kommunehuset.

Avgjørende samarbeid

Og – viktig: Tettstedsutvikling i Tingvoll 2018-21 er et samarbeid mellom Tingvoll kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen kan betale halvparten av planlegging og prosesser, og en tredjedel av investeringene, hvis vi jobber smart og godt.                                                                  Etter hvert trenger vi flere samarbeidspartnere, særlig i det lokale næringslivet. Det gleder vi oss til!