Velkommen til nytt skoleår

Velkommen til nytt skoleår i Tingvoll

Skolene i Tingvoll starter opp mandag 17. august med oppmøte i skolegården:

Meisingset oppvekstsenter:

Alle barn starter kl. 09.00

Tingvoll barne- og ungdomsskole og Straumsnes barne- og ungdomsskole:

2. -10. trinn starter 08.30 og 1. trinn kl. 09.00.

Skolene har lagt til rette for en god og trygg skolestart og forholder seg til den nasjonale trafikklysmodellen for smittevern. Se lenke til Udir.no, informasjonsbrev til foreldre: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona-----informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen/

Det er trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene.

Det er fortsatt gult nivå for skolene i Tingvoll. Dette betyr at skoleklasser kan være samlet, og alle elever får et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager, men at skolegården kan bli delt opp. Skoleskyss går som normalt.

Gode smitteverntiltak blir viktig framover, og spesielt at ingen kommer på skolen hvis de er syke, at vi har god håndhygiene og godt renhold. Fortsatt gjelder at foresatte ikke bør komme inn på skolen.