Meisingset Oppvekstsenter

Samlokalisering av barnehage,skole og grendehus.

Den kulturelle skolesekken Kulturtilbud i skolen fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Digital pålogging elever/foresatte

Miljørettet helsevern

Opplæringsloven

Plan for godt skolemiljø (PDF, 2 MB)

Skolefritidsordning SFO

Skolefrukt

Skolehelsetjeneste

Skolemelk

Skolerute

Søke om fri fra undervisning

Varsling ved utrygt skolemiljø

Vedtekter SFO / skolefritidsordning  (PDF, 195 kB)

 

Oppvekstsenteret

Oppvekstsenteret ligger ved idrettsanleggene til IL Triumf på Meisingset, med kort avstand til vei og sjø.

Barnehagen har 2 avdelinger med barn i alderen 1-6 år. 

Visjon MOS: Å se og bli sett


Satsingsområder:

  • Vurdering for læring
  • Elev og foreldresamtalen skole
  • Overgangen barnehage/skole
  • Ungdomsskole i utvikling
  • Miljøsertifisering MOS

SFO

 

 

Språkløyper:

Alle barnehagene og skolene i Tingvoll er med i språkløyper fra skrivesenteret i Trondheim gjennom Nettverk Nordmøre . Målet for Språkløyper er å styrke alle barn og elevers språklige kompetanse. Målet skal nås ved hjelp av kompetanseutvikling hos de tilsatte i barnehage og skole, gjennom arbeid i profesjonelle lærende fellesskap og med nettbaserte kompetanseutviklingspakker på nettsiden Språkløyper. Hver barnehage og skole har en utviklingslærer som skal støtte lokalt utviklingsarbeid med språk, lesing og skriving. Strategidokument og mandat for Språkløyper finnes også på nettsiden. www.sprakloyper.no

 

MEISINGSET BARNEHAGE

«Se og bli sett –lærende lek, i lekende læring»

 Barnehagen er samlokalisert med skole og grendehus  kort avstand til skog og sjø.

Vi har to avdelinger med plass til 9 barn under 3 år og 13 barn over 3 år.

Åpningstiden er 7.30 - 16.30 (med mulig utvidelse 6.45 - 17.00)

Barnehagen holder stengt 2 uker i i hovedferien uke 29 og 30. Sommeråpen barnehage i Tingvoll barnehage er åpen for barn fra alle barnehagene i Tingvoll.

Kontaktinformasjon

Meisingset oppvekstsenter
Barnehagen
E-post
Mobil 468 39 424
Jens Peter Olsen
Virksomhetsleder/rektor Meisingset oppvekstsenter
E-post
Mobil 971 35 766
Kari Grete Røkkum Vevang
Leder barnehage Meisingset
E-post
Mobil 971 67 932

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll