Skolehelsetjenesten

Alle elever har rett til helsehjelp på skolen. Derfor må alle skoler ha en skolehelsetjeneste.

Her kan det for eksempel jobbe ei helsesøster, en lege, en fysioterapuet eller psykiatrisk sykepleier.
Som oftest er helsesøster der mest. Hvis du trenger å prate med henne, må du finne ut når hun er der og hvor hun har kontor.
Husk å si fra til læreren din før du går til helseøster. På noen skoler er helsesøster lite tilstede, da må du bestille time.

Du kan snakke med helsesøster om små og store problemer. For eksempel om du er redd, trist, blir mobbet eller tenker mye på noe som skjer på skolen eller hjemme. 

Helsesøster kan hjelpe deg hvis du lurer på noe om kroppen din eller om du har vondt et sted.
Taushetsplikt: Helsesøster og de andre som jobber i skolehelsetjenesten kan ikke forteller videre hva du har snakket med de om. Dette heter taushetsplikt.
Hvis du forteller helsesøster noe som er skadelig eller farlig for deg, kan hun likevel bli nødt til å snakke med foreldrene dine eller andre om dette.

Kontaktinformasjon

Lise Ingrid Bråttvik
Helsesykepleier
E-post
Mobil 468 30 425