Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, skolelege, psykiatrisk sykepleier, PPT, barnevern, fysioterapeut evt. andre.

Ved Tingvoll barne- og ungdom skole, har helsesøster faste treffdager på tirsdager.

Psykiatrisk sykepleier har faste trefftider på torsdager.

Ved Straumsnes barne- og ungdom skole har helsesøster faste treffdager på torsdager, og det har psykiatrisk sykepleier også.

Ved Meisingset oppvekstsenter, kommer helsesøster og psykiatrisk sykepleier etter avtale.

Ved Tingvoll videregående skole, har helsesøster fast trefftid på mandager, mens psykiatrisk sykepleier kommer etter avtale

Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon (helsesøster) og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler. Alle henvendelser tas imot og tjenesten har taushetsplikt.

Aktuelle samtaleemner kan være:

· Fravær

· Skolehverdag

· Læringsvansker

· Tanker og følelser

· Forelskelse

· Kropp

· Tristhet

· Krangling

· Mobbing

· Vold og overgrep

· Pubertet

· Selvskading

· Problemer hjemme

· Trening

· «Den perfekte kroppen»

· Røyk og snus

· Rus

· Sex og prevensjon

· Omskjæring

· Skader på skolen

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan Skolehelsetjenesten hjelpe deg å komme i kontakt med de aktuelle instanser.

Kontaktinformasjon

Marit K. Holmeide
Helsesøster
E-post
Mobil 962 26 870
Wenche Saugen
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 906 51 804
Njål T. Bjørdal
Spesialvernepleier i psykiatri
E-post
Mobil 416 05 751
Krisesenteret
Krisesenteret
E-post
Mobil 71 57 48 70