Vedtekter for skolefritidsordning (SFO)

Drift av kommunale skolefritidsordninger er regulert av vedtekter som fastsettes av kommunestyret. Ut over kommunens vedtekter gjelder opplæringsloven og forskrift om skolefritidsordning.

Foresatte med barn i SFO må gjøre seg kjent med vedtektene.

Det er særlig viktig å merke seg forhold som gjelder oppholdstid og oppsigelse.

Vedtekter gjeldene fra 01.01.18.

 

Vedtekter SFO (PDF, 292 kB)