Ny plass/endring/oppsigelse SFO-plass

SFO-søknader for skoleåret 22/23 skal gjøres i Visma Flyt foresatt.

 

 

Visma flyt foresatt

Foresatte som ikke har personnummer må kontakte den aktuelle skolen.

Viktig informasjon før du søker SFO-plass.

Dette er bestemt for Tingvoll kommune angående gratis SFO for 1.klassinger:

Informasjon om gratis SFO for 1. klassinger i Tingvoll kommune skoleåret 22/23

Regjeringen har bestemt at alle førsteklassinger skal ha tilbud om gratis SFO-plass på minst 12 timer pr uke, fra høsten 2022. I Tingvoll kommune er halv plass på 16 timer pr uke. I det kommende skoleåret vil vi som et forsøk gjøre ½ plass på 16 timer gratis for kommende 1. klassinger. Ordningen skal evalueres og evt. justeres våren 2023.

Foresatte til kommende 1. klassinger fra høsten 2022, som ønsker å benytte seg av tilbudet skal gjøre følgende:

  • De som allerede har søkt om SFO plass og ikke ønsker å endre den, gjør ingenting og får automatisk nedsatt prisen på fakturaen.

  • De som ennå ikke har søkt om SFO plass, samt de som ønsker å endre antall timer må gå på hjemmesiden og søke her.

  • Alle barn som går på SFO må fortsatt betale kostpenger.


Frist for endringer/ny plass er tirsdag 28. juni.

Regler for søskenmoderasjon og redusert betaling for de med lav inntekt forsetter etter samme regler som i dag.For spørsmål kan dere henvende dere til SFO-leder eller rektor på den skolen deres barn skal gå på til høsten. 

Økter

SFO er delt opp i økter som igjen avgjør hvor mange timer det blir pr. uke. Dette igjen avgjør om det blir hel plass (16 timer og mer i uka) eller halv plass (inntil 16 timer i uka). SFO-året er fra 1.august tom 30.juni.

Normal åpningstid ved Straumsnes og Tingvoll: kl.7.15-16.30. Normal åpningstid Meisingset: kl.07.30-16.30.

Økter Straumsnes og Tingvoll barne- og ungdomsskoler:

Ukedag

Beregning antall timer pr. økt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7.15-8.30)

1 time og 15 min.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag etter skolen (kl.14.00-16.30)

2 timer og 30 min.

Onsdager hver uke (kl.7.15-16.30)

9 timer og 15 min

Onsdager annenhver uke (gjelder de som går på skole annenhver onsdag)

6 timer og 30 min.

 

Økter Meisingset oppvekstsenter avd. skole

Ukedag

Beregning antall timer pr. økt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7.30-8.30)

1 time

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag etter skolen (kl.14.00-16.30)

2 timer og 30 min.

Onsdager hver uke (kl.7.30-16.30)

9 timer

Onsdager annenhver uke (gjelder de som går på skole annenhver onsdag)

6 timer og 15 min.

 

Hvis behovet går utover fastsatte økter, regnes minuttene i tillegg til de fastsatte øktene.

Søknadsfrist er 1.mars

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.