Ny plass/endring/oppsigelse SFO-plass

Tingvoll kommune bruker elektronisk skjema fra 01.03.18.

Viktig informasjon før du søker SFO-plass.

 

SFO er delt opp i økter som igjen avgjør hvor mange timer det blir pr. uke. Dette igjen avgjør om det blir hel plass (15 timer og mer i uka) eller halv plass (inntil 15 timer i uka).

Normal åpningstid ved Straumsnes og Tingvoll: kl.7.15-16.30. Normal åpningstid Meisingset: kl.07.30-16.30.

 

Økter Straumsnes -og Tingvoll barne- og ungdomsskoler:

Ukedag

Beregning antall timer pr. økt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7.15-8.30)

1 time og 15 min.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag etter skolen (kl.14.00-16.30)

2 timer og 30 min.

Onsdager hver uke (kl.7.15-16.30)

9 timer og 15 min

Onsdager annenhver uke (gjelder de som går på skole annenhver onsdag)

6 timer og 30 min.

 

Økter Meisingset oppvekstsenter avd. skole

Ukedag

Beregning antall timer pr. økt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7.30-8.30)

1 time

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag etter skolen (kl.14.00-16.30)

2 timer og 30 min.

Onsdager hver uke (kl.7.30-16.30)

9 timer

Onsdager annenhver uke (gjelder de som går på skole annenhver onsdag)

6 timer og 15 min.

 

Hvis behovet går utover fastsatte økter, regnes minuttene i tillegg til de fastsatte øktene.

SFO er helårsåpen. For 2018 vil SFO følge denne planen:

Åpen SFO:

Vinterferie i uke 8

Elevfrie dager 11.5 og 18.5

Sommerferie uke 25/26 og 31/32/33 – det er feriestengt i hele juli

Høstferie i uke 41

              

Stengt SFO:

Påskeferien 26.3 – 3. 4

Siste skoledag før jul 20.12.

5 planleggingsdager. Informasjon om når disse dagene avvikles, skal informeres ut til foreldrene i god tid og legges inn i SFO sitt årshjul.

Ved evt varig behov ut over disse øktene, kontaktes den aktuelle skole.

Ved endring av tildelt plass og oppsigelse brukes samme skjema.

Elektronisk skjema finner du her.

Søknadsfrist er 1.april.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)