Priser

Kommunestyret vedtar følgende betalingssatser for skolefritidsordningen for 2018:

Skolefritidsordning 2018
Utvalg Sats Pris
Halv plass (inntil 15 timer uken) Kroner per måned. 1.820,-
Hel plass (15 timer uken og mer) Kroner per måned. 2.395,-
Timessats for tillegstimer og enkelttimer 136,-
Hel dag 326,-

Søskenmoderasjon: 30% for søsken nr. 2, 50% for søsken nr. 3 eller flere.
Søskenmoderasjon gis til søsken med kortest oppholdstid.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)