Åpningstid skolefritidsordningen

Tingvoll kommune har 3 skoler med tilbud om skolefritidsordning.

Meisingset oppvekstsenter avd.skole (MOS), er åpen kl.07.30 - 16.30

Straumsnes barne- og ungdomsskole (SBU), er åpen kl.07.15 - 16.30

Tingvoll barne- og ungdomsskole (TBU), er åpen kl.07.15 - 16.30

Kontaktinformasjon

SFO Straumsnes barne- og ungdomsskole
Telefon 71 53 35 67
Mobil 971 35 838
SFO Tingvoll barne- og ungdomsskole
Telefon 71 53 35 77
Mobil 482 03 001
SFO Meisingset skole
Telefon 71 53 24 93
Mobil 19123027960005