Grunnskole for voksne

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.


For å få et fullverdig grunnskolevitnemål for voksne kreves karakterer i fem fag.

Dette er:

  • norsk (hovedmål skriftlig og muntlig, norsk sidemål skriftlig) eller
  • norsk som andrespråk (skriftlig og muntlig)
  • engelsk (skriftlig og muntlig)
  • matematikk (skriftlig)

I tillegg kreves muntlig karakterer i to av følgende fag:

  • samfunnsfag
  • natur- og miljøfag
  • kristendom/livssyn/etikk

Opplæringen i alle fagene er vanligvis ettårig eller toårig, men du kan også velge ta ett fag pr år.

Vitnemål fra grunnskoleopplæringen gir rett til å søke om opptak i den videregående skole.

Skoleåret starter vanligvis i midten av august og varer til ca 20. juni.

 

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

 

Søknad om grunnskoleopplæring for voksen

Søknadsfrist

1. april, sendes Tingvoll kommune

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)