Standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer er sluttvurdering i fag. Karakterene skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i fag i læreplanverket.