Digital meldingsbok

Alle skolene i Tingvoll bruker Digital Meldingsbok i Visma Flyt Skole (Fagprogram skole). Denne erstatter den fysiske meldingsboken. Digital Meldingsbok gir skolens ansatte og foresatte mulighet til å sende og motta SMS via Visma Flyt Skole.


 

Viktige funksjoner

  • Foresatte sender SMS fra sin mobiltelefon, læreren varsles og svarer enkelt via smart-telefon, nettbrett eller PC.
  • Skolen/lærer kan sende SMS til enkeltpersoner eller grupper 
  • Kommunikasjon blir lagret direkte i Visma Flyt Skole på eleven det gjelder
  • Alle SMS som sendes fra systemet logges og arkiveres
  • God oversikt over alle sendte SMS

 

   Fordeler

  • Ingen meldinger blir liggende på læreres mobiltelefon 
  • Lett for hjemmet å komme i kontakt med skolen
  • Kommunikasjon blir arkivert
  • Alle lærere har sitt individuelle nummer
  • Supplement til masseutsending av info/skriv

 

Det er ikke mulig å ringe 14-siffret nummeret til lærer. SMS til Visma Flyt Skole følger samme takstgruppe som 3, 4, og 5 siffrede nummer. Mobilabonnementet til foresatte styrer kostnadene ved å sende SMS til skolen (Visma Flyt Skole).

Foresatte vil få kontaktlærer sitt nummer ved skoleårets start.