Forskuddskatt person

Gjelder for enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap.

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller driver i ansvarlig selskap (ANS/DA), er du personlig skatteyter og skal betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.

Forskuddsskatten skrives ut av skattekontoret på grunnlag av ligningsopplysninger fra foregående år. Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper må derfor melde fra til skattekontoret om virksomheten, og fortelle hvor stort overskudd (eller underskudd) de venter det første året.

Forskuddsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.


Tilleggsforskudd

Viser den foreløpige skatteberegningen at den utregnede skatten blir større enn innbetalt forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.

Kontaktinformasjon

Siw Elin Hafskjær
Politisk sekretær i Tingvoll
E-post
Telefon 71 53 25 15
Mobil 71 53 24 15

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)