Forskuddskatt næring

Upersonlige skatteytere som aksjeselskaper, NUF, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt.

Forskuddsskatt er den del av skatten som selskapet skal betale før utregning av ligningen er foretatt. Forskuddskatt skrives ut av skattekontoret på grunnlag av ligningsopplysninger fra foregående år. Forskuddsskatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar, året etter inntekståret.

Tilleggsforskudd

Viser foreløpige skatteberegninger at den utregnede skatten blir større enn innbetalt forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.

Kontaktinformasjon

Siw Elin Hafskjær
Politisk sekretær i Tingvoll
E-post
Telefon 71 53 25 15
Mobil 71 53 24 15

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)