Bestilling av skatteattest

Skatteattesten viser betalinggstatus for forfalte skatter og avgifter.

Skatteattesten er en indikasjon på seriøsitet og trygg økonomi hos leverandøren.

Tingvoll kommune, staten og andre offentlige virksomheter krever at leverandøren av varer og tjenester skal ha sitt mellomværende i orden med skattemyndighetene for at de skal få oppdrag fra dem. Stadig flere bedrifter stiller samme krav.

For at bedriften skal kunne være med på anbudsrunde, kreves skatteattest. Dette jfr. forskrift om offentlige anskaffelser.

Fra midten av oktober vil det bli en felles attest for skatt og mva.

Skatteattesten bestilles i Altinn. Den blir produsert samme dag og sendes til meldingsboksen til den det gjelder i Altinn.  Attesten er i pdf-format.

Skatteattesten kan også bestilles hos Skatteoppkreveren og Skatt Midt-Norge.

Kontaktinformasjon

Siw Elin Hafskjær
Politisk sekretær i Tingvoll
E-post
Telefon 71 53 25 15
Mobil 71 53 24 15

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)