Faktuering av kommunale avgifter

Økonomiavdelingen sender ut krav på kommunale avgifter 4 ganger i året, i januar, april, juli og oktober.

Lurer du på hvordan avgiftene er beregnet, eller har innvendinger mot noen av gebyrene, må du ta kontakt med kommunalteknisk tjeneste.

Kontaktinformasjon

Kirsti Rakstang
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 901 96 802
Marit Kvernmo
Økonomisjef
E-post
Mobil 957 30 536

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll