Økonomiplan - Budsjett

Budsjett

Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i kommuneplanen.

Budsjettprosessen

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes utfordringer og behov i budsjettkonferanse med kommunestyret i oktober. Rådmannen fremmer sitt forslag til budsjett for kommunestyret i november. Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.
 

Økonomiplan og budsjett

Dokumentene finner du i oversikten under.

Veiledning: Budsjett og økonomiplan foreligger som rådmannens innstilling slik den legges fram for politisk behandling. Den politiske behandlingen kan medføre endringer i forhold til denne, så for å få den fulle oversikten, må den ses i sammenheng med særutskrift fra kommunestyrets behandling.

 

Kontaktinformasjon

Marit Kvernmo
Økonomisjef
E-post
Mobil 957 30 536
Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll