Priser skolefritidsordning sfo 2020

Skolefritidsordning 2020
Utvalg Sats Pris
Halv plass (inntil 16 timer uken) Kroner per måned. 1930,-
Hel plass (16 timer og mer i uken) Kroner per måned. 2539,-
Timessats for tillegstimer og enkelttimer 145,-
Hel dag 337,-

Søskenmoderasjon: 30% for søsken nr. 2, 50% for søsken nr. 3 eller flere.
Søskenmoderasjon gis til søsken med kortest oppholdstid.

Pris og betaling for barnehage og skolefritidsordning i koronaperioden.

Detaljene knyttet til foreldrebetaling i forbindelse med stenging på grunn av korona-viruset må kommunen avklare i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt så snart som mulig. Fakturaer betales som normalt, og fratrekk for stengte dager vil eventuelt gis på kommende fakturaer.

Kontaktinformasjon

Servicekontor
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll