Priser skolefritidsordning sfo 2019

Skolefritidsordning 2019
Utvalg Sats Pris
Halv plass (inntil 16 timer uken) Kroner per måned. 1.874,-
Hel plass (16 timer og mer i uken) Kroner per måned. 2.465,-
Timessats for tillegstimer og enkelttimer 140,-
Hel dag 327,-

Søskenmoderasjon: 30% for søsken nr. 2, 50% for søsken nr. 3 eller flere.
Søskenmoderasjon gis til søsken med kortest oppholdstid.

Kontaktinformasjon

Servicekontor
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll